هرآنچه که میخواهید را بنوازید

در مدرسه مدرن موسیقی هنرجویان ساز مورد علاقه شان را از مدرسین با انگیزه ما، که آموزش دیده هستند، فرامیگیرند. مدرسين ما خواسته هاي هنرجويان را در الويت و مركز توجهشان قرار ميدهند
بیشتر بدانید

MMS ROCKS IDAR-OBERSTAIN JUNI 2018

درباره ما

با بیش از ۶۰ شعبه بین المللی، مدرسه مدرن موسیقی امروزه یکی از بزرگترین مدرسه های موسیقی در جهان است

مدرسه مدرن موسیقی در سال ۱۹۸۷ توسط هانس-پیتر بکر در ایدار-اُبرشتاین/آلمان تاسیس شد و هم اکنون با بیش از ۸۰ شعبه در کشور های آمریکا، کانادا، ایران، امارت متحده عربی و یونان بزرگترین موسسه آموزش موسیقی در دنیاست. در جهت بهبود آموزش موسیقی و بویژه تغیر این فرآیند، وی بر آن شد تا روش منحصر به فردی را ابداع کند که "ارائه آموزش موسیقی به روش کلی نگر" ماحصل آن بود. این روش هم اکنون توسط مربیان و مدرسین آموزش دیده در کلیه شعبات "ام ام اس" بصورت واحد تدریس می گردد