گیتار ساز اونهایی است که میخواهند گرد و خاک حسابی به پا کنند، تنها کافیست تا بین گیتار آکوستیک و الکتریک یکی را انتخاب کنید. گیتار الکتریک نماد موسیقی راک است. هیچ سازی به اندازه گیتار الکتریک در سبک ها مختلف موسیقی، از پانک گرفته تا متال، نتوانسته تا به این حد تاثیرگذاری را داشته باشد. بدون شک تاثیر این ساز در موسیقی های بلوز، جز و سول غیر قابل انکار است