با صدایتان قلب و روح مخاطب را لمس کنید. شما میتوانید از صدای خود هر جا که بخواهید استفاده کنید، در گروه کر، کاراؤکه ، مهمانی ها و یا حتی بروی استیج. کجا و چطور اهمیتی ندارد، وقتی آواز میخوانید تمامی احساست خود را به واسطه آن بیان می کنید. مدرسین ما هر سبک و آهنگی که مد نظر شما باشد با روش های صحیح به شما آموزش خواهند داد